HOME Contact US sitemap english
 
理货产品
用数据链接未来
理货产品
服务项目
理货产品
当前位置:首页 > 理货产品 >  服务项目  
     
 
理货员在现场作业
理货组长提供外轮大副有关单证
理货公司EDI(电子数据)
中心传输理货单据
   
现场操作
理货组长在制作集装箱积载图
检验集装箱封印
检查集装箱箱体
   
理货员在现场验箱
理货员在现场装箱理箱
理货员验施集装箱铅封
理货员在现场装箱理货
   
理货员在进行水尺计重作业
大件设备丈量
理货员在进行水尺计量作业
木材丈量
     
为客户提供监装录像服务
理货员在现场为客户提供服务
理货员在监卸现场作业
     
 
     
 
您是访问本站的第 1423138 位客人
版权所有©(2010)   扬州中理国际理货有限责任公司  苏ICP备05027146